Giá thang máy – Báo giá lắp đặt thang máy mới nhất

  • Giá thang máy thực phẩm 50kg: Giá dao động từ 70 – 90 triệu đồng
  • Giá thang tải thực phẩm 100kg: Giá dao động từ 80 – 100 triệu đồng
  • Giá thang máy tải thực phẩm 150kg: Giá dao động từ 85 – 105 triệu đồng
  • Giá thang máy thực phẩm 150kg: Giá dao động từ 90 – 110 triệu đồng
  • Giá thang máy tải thực phẩm 300kg và 500kg: Giá dao động từ 90 triệu và 125 triệu đồng
0977883777